کلیدواژه‌ها = پلی استر
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‏ سازی ضد آب کردن پارچه های پلی استری و پنبه ای

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-22

نساء احمدیار؛ احمد کاظمیان؛ مهدی ایرانپور


خواص کالای پلی استری تکمیل شده با نانو ذرات ZnO در محیط قلیایی هیدروکسید کلسیم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-30

ضحی خندق آبادی؛ شیرین نوربخش؛ مجید منتظر


اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی