موضوعات = تکنیک های آماری در نساجی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-22

راضیه جعفری


3. شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده