کلیدواژه‌ها = پلیمر با حافظه شکلی؛ زاویه بازیابی چروک
زاویه بازیابی چروک در پارچه حلقوی‌پودی تولید شده از نخ پوشش یافته با پلیمر حافظه شکلی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-12

ابراهیم ابراهیمی منش؛ سعید آجلی؛ محمد ذره بینی