نویسنده = اعظم طالبیان
مروری بر کاربرد نانوالیاف در پزشکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 31-44

عطیه قاجاریه؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ سیما حبیبی؛ اعظم طالبیان