مروری بر برق‌ریسی و کنترل ریزساختار مش‌های بی‌بافت و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان،کرمان ایران

2 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان ایران

چکیده

به طورکلی نانوالیاف به الیافی اطلاق می شود که قطر آن ها کمتر از 500 نانومتر و نسبت طول به قطر آن ها بیشتر از 50 باشد. لازم به ذکر
است که تولید الیاف با ظرافت های بسیار بالا، به دلیل کارایی و خصوصیات منحصر به فرد آن ها همواره مورد توجه محققین بوده است.
یکی از رو ش های تولید الیاف در ابعاد نانومتری بر ق ریسی می باشد. در این روش با کشیدن محلول یا مذاب پلیمر باردار شده در میدان
الکتریکی بسیار قوی بین سوزن پاشش و جمع کننده مش های متشکل از الیاف در ابعاد نانومتری تولید می شوند. از ویژگی های مش های
تولیدی که تاثیرگذار برخواص آن ها می باشد می توان به قطر الیاف، توزیع اندازه قطر الیاف، تخلخل، ساختارمولکولی، خواص مکانیکی
و خواص سطحی آن اشاره نمود. ویژگی این مش ها را می توان با تغییر در شرایط محیطی تولید، خواص مواد محلول یا مذاب ریسیده
شده و عوامل فرآیندی تولید الیاف کنترل نمود. کنترل ویژگی های مش های تولیدی گستره وسیعی ازکاربرد برای آن ها فرآهم آورده
است. زمینه های تحقیقاتی همچون نساجی، بهبو د زخم، رهایش دارو، بافت مصنوعی، کاتالیزگر و فیلتراسیون از برجست هترین کاربردهای
مش های تولیدی می باشند. در این مطالعه اصول برق ریسی برای تولید مش ها، ویژگی ها و تاثیر عوامل مختلف بر ویژگی های مش ها،
پلیمر زیستی پرکاربرد برای تولید مش ها و کاربردهای برجسته مش ها بررسی شده اند. حاصل نتایج این مطالعه نشان می دهد که باکنترل
ریزساختار مش های بر قریسی شده می توان ویژگی های خاصی برای کاربردهای مختلف به آن ها القا نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات