بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای روناس و اسپرک در حضور مرکبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرش دانشکد ههنرهای کاربردی دانشگاه هنر

2 گروه آموزشی فر ش دانشگاه هنر

چکیده

الیاف طبیعی پشم که برای تولید نخ پرز قالی به کار می‌روند دارای بوی نامطبوعی هستند که برای کاربر احساس ناخوشایند ایجاد می‌نمایند. دانشمندان در تحقیقات زیادی استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف را برای رفع بوی نامطبوع مورد توجه قرار داده‌اند. با در نظر گرفتن اثرات مخرب و نامطلوبی که رنگزاها و ترکیبات شیمیایی در طبیعت به جا می‌گذارند، بهره گیری از منابع جدید و طبیعی به خصوص منابعی که زیست تخریب پذیری مناسب‌تری دارند، در چند دهه اخیر مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته و از اهمیت بالایی برخوردار است. پوست مرکبات حاوی موادی چون روغن‌های طبیعی ترکیبات لینالول، مواد معطر، رنگزاهای کاروتنوئید و آنتراکینون هستند که می‌تواند برای بهبود رنگرزی گیاهی استفاده شود. هدف از این پژوهش مطالعه‌ی تاثیر پسماند مرکبات در کیفیت رنگرزی گیاهی نخ پشمی با روناس و اسپرک بود. ویژگی رنگرزی نمونه‌ها با اندازه‌گیری پارامترهای رنگی L* a* b* و جذب رنگزا K/S و ثبات‌های شست و شویی، لکه گذاری و نوری نمونه‌ها انجام شد. همچنین زیر دست نمونه‌های رنگرزی شده و معطر بودن آن‌ها به صورت کیفی اندازه‌گیری و مطالعه شدند. نتایج نشان داد کیفیت رنگی نخ‌های پشمی رنگرزی شده در حضور پوست مرکبات تا حدودی بهبود می‌یابد. طیف سنجی فرو سرخ و فرابنفش تغییر میزان جذب ناشی از حضور پوست مرکبات را نشان داد. همچنین استفاده از پوست پرتقال و لیمو منجر به بهبود بوی نامطبوع طبیعی الیاف پشم و زیر دست آن شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of Woolen Yarns Dyed with Madder and Weld in the Presence of Citrus

نویسندگان [English]

  • zahra ahmadi 1
  • samira sohrabi 2
1 Carpet Group Applied Art Faculty Art University
2 Carpet group, Art University
چکیده [English]

The natural fibers of wool as a pile yarn in the hand-woven carpet have an unpleasant odor that makes the user feel uncomfortable. In many researches, scientists have paid attention to the use of different chemical compounds to eliminate unpleasant odors. Synthetic dyes and co-agents have destructive and adverse effects on nature, the use of new and natural resources, especially those that are more biodegradable, has received much attention in the last few decades for scientists around the world and is of great importance. Citrus peels contain substances such as natural oils, linalool compounds, aromatic substances, carotenoids, and anthraquinone dyes, which can be used to improve vegetable dyeing. The aim of this research was to study the efficiency of citrus waste to improve the quality of natural dyeing of woolen yarn with madder and weld. The dyeing characteristics of the samples were studied by measuring the color parameters L* a* b* and K/S dye absorption and the washing, staining, and light fastnesses of the samples. Also, dyed samples' hardness and their odor were qualitatively measured and studied. The results showed that the color quality of dyed woolen yarns was enhanced to some extent in the presence of citrus peel. dyeing fastness in the presence of citrus was improved. Infrared and ultraviolet spectroscopy showed a change in the amount of absorption affected by the presence of citrus peel components in the dyeing bath. The use of orange and lemon peel also improved the natural unpleasant natural odor of wool fibers and their hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Industry Waste
  • Citrus
  • Orange Peel
  • Deodorizing Effect
  • Natural Dyeing