نویسنده = صدیقه گرجی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی