تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی/دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی/ دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

از عوامل مؤثر بر ظاهر پوشاک، رفتار خمشی و آویزشی پارچه‌ی آن در حین مصرف می­باشد. اگر چه ویژگیهای خمشی و آویزشی پارچه مورد استفاده در تعیین رفتار پوشاک نهایی بسیار مؤثر است، ولی در ساختمان پوشاک علاوه بر پارچه عوامل دیگری نظیر نخ دوخت و اتصالات مختلف نیز حضور دارند که هر یک به نوبه­ی خود می­توانند رفتارهای مکانیکی آن را تحت تأثیر قرار دهند.
در این تحقیق به بررسی تأثیر دو نوع درز لبه­­ی آزاد پارچه­ها در یک طرف  و لبه­­ی آزاد پارچه­ها در دو سمت مخالف،راستای درز نسبت به محور خمش، مقدار فاصله درز از لبه­ی آزاد پارچه و موقعیت اتصال افقی در باریکه پارچه بر طول خمشی پارچه دوخته شده پرداخته شده است. برای ایجاد اتصالات از دوخت لاک استیچ که متداولترین دوخت در صنعت پوشاک است، استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد در درز لبه­­ی آزاد پارچه­ها در یک طرف مقدار سختی خمشی باریکه پارچه بیش‌تر از درزلبه­­ی آزاد پارچه­ها در دو سمت مخالف است و لذا طول خمشی بزرگ‌تری دارد. همچنین در هر یک از دو نوع درز، طول خمشی اتصالات عمود بر محور خمش بیشتر از اتصالات موازی محور خمش است. تأثیر مقدار فاصله درز از لبه­ی آزاد پارچه و موقعیت اتصال افقی در باریکه پارچه در هر یک از دو درز نیز مورد مطالعه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Jinlian, Hu. , Structure and mechanics of woven fabrics, Cambridge England, The Textile Institute – Woodhead Publishing, 210-240, 2004
[2]  Jinlian, Hu., Siuping, C., Ming tak, Lo. , Effect of seams on fabric drape, Int. J. Cloth. Sci. Tech., 9, 3, 200, 1997.
[3]  Jinlian, Hu., Siuping, C. , Bending behavior of woven fabrics with vertical seams, Text. Res. J., 70, 2, 148-153, 2000.
[4]  Suda, N., Nagasaka, T., Influence of the partial change of bending property on the formation of nodes, report of polymeric material research institute, 142, 47-55, 1984.
[5]  Dhingra, R.C., Postle, R., Some aspects of the tailor ability of woven and knitted outerwear fabrics, Cloth. Res. J., 8, 59-76, 1980-1981.
[6]  Nachiappan, S., Gnanavel, P., Ananthakrishnan, T, Effect of seams on drape of fabrics, An Int. Multi-Disciplinary J., 3, 3, 2009.
[7]  Shi, H., Zhang, L., Wang, J., Influence of seam types on seam quality of outdoor clothing, Int. J. Cloth. Sci. Tech., 29, 553- 565, 2017.
[8]  Chavhan, M.V., Rao Ch., G., Kumar M., S.J., Tensile and bending behaviour of stitched nonwoven fabric, Int. Conf. on emerging trends in traditional & technical textiles, Nit Jalandhar (India), 2014.
[9]  Şevkan M., A., Tiber, B., Evaluation of bending rigidity behaviour of ultrasonic seaming on woven fabrics, 17th World Textile Conf. AUTEX, 2017
پوپوف، ایگور؛ مقاومت مصالح، لعل خو، ح.، چاپ سوم، تهران: انتشارات اسکار، صفحات 166-168، 1375