نویسنده = علی اصغر اصغریان جدی
معرفی مش جراحی و مروری بر مهم‌‌‌‌‌‌ترین خواص ساختاری و مکانیکی آن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-66

ملیکا بادین دهش؛ آزیتا آسایش؛ علی اصغر اصغریان جدی


اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی