بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر رفتار خزشی بلند ‌‌مدت ژئوتکستایل‌های پلی استر بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 هیآت علمی/ دانشگاه یزد

4 دانشجوی دانشگاه یزد

چکیده

بررسی خواص مکانیکی ژئوتکستایلها بطور اعم و رفتار بلند مدت آنها در مقابل بارگذاری های ثابت (خزش) بطور اخص، به دلیل نحوه کاربرد آنها، از اهمیت قابل توجّهی برخوردار است. در این تحقیق، ضمن طراحی دستگاه اندازه گیری خزش بلند مدت منسوجات، تأثیر پارامترهای تراکم و ساختار نخ پود از یک طرف و اثر عوامل وزن واحد سطح، تراکم سوزن‌زنی و عمق نفوذ سوزن از طرف دیگر، به ترتیب بر رفتار خزشی ژئوتکستایلهای بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده برای ژئوتکستایل‌های بافته شده نشان ‌می‌دهد که در مجموع با افزایش تراکم پودی، میزان خزش ژئوتکستایل افزایش می یابد، همچنین برای کلیه ساختار های بررسی شدۀ نخ پود، رفتار خزشی ثانویه، بطور یکسان برآورد می شود. علاوه بر این، نتایج مربوط به ژئوتکستایل‌های بی بافت، نشان‌دهنده کاهش مقدار خزش با افزایش مقادیر عمق نفوذ سوزن، وزن واحد سطح و تراکم سوزن‌زنی ‌است‌. به علاوه، میزان خزش ژئوتکستایل‌های بی بافت، در شرایط مشابه، به مراتب بالاتر از نمونه‌های بافته شده است‌. همچنین کرنش خزشی برای ساختار‌های بی بافت، بر خلاف بافته شده، طی مدت زمان کوتاهتری به حداکثر میزان خود می‌رسد و پس از آن روند نسبتاً یکنواختی را طی می‌نماید. در واقع، صرفنظر از مقدار کرنش خزشی اولیه، نمونه‌های بی بافت برای خزش‌های بلند مدت، رفتاری پایدار‌تر را از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها