(مقاله بخش صنعت) نقش واحدهای بالادستی الیاف پلی استر در افزایش ارزش افزوده صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسنده

مدیر مطالعات راهبردی و توسعه و پژوهش شرکت پلی آکریل ایران

چکیده

الیاف پلی استر با بیشترین سهم مصرف در بین الیاف مصنوعی، در سطح دنیا، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله ابتدا به ظرفیت واحدهای بالادستی الیاف پلی استر در ایران اشاره می شود و سپس تنوع توسعه الیاف پلی استر، ویژگی ها و انواع کاربرد الیاف پلی استر مورد بحث قرار می گیرد. در پایان نیز مزیت شرکت پلی آکریل اصفهان در تولید انواع الیاف و نخ پلی استر توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها