تولید نانوالیاف پوسته-مغزی پلی یورتان- کیتوسان و پلی یورتان-پلی اتیلن اکساید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی41635‐3756

3 تهران،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی،‌دانشکده‌فنی‌و‌مهندسی‌واحد‌تهران‌جنوب،‌گروه‌مهندسی‌نساجی،‌صندوق‌پستی‌17776-13651

چکیده

در این مقاله تهیه و خصوصیات نانوالیاف کامپوزیتی پوسته – مغزی پلی یورتان به عنوان هسته و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید به عنوان پوسته به روش الکتروریسی تهیه شده است. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل ساختار نانوالیاف پوسته – مغزی را بوضوح نشان داده است. گروه های عاملی پلی یورتان، کیتوسان / پلی یورتان، کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط طیف سنجی فوریه (FTIR) نشان داده شده است. ساختار کریستالی و رفتار حرارتی الیاف پلی یورتان و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط آنالیز XRD و DSC نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation of Polyurethane (core) and chitosan/poly (ethylene oxide) (shell) composite nanofiber

نویسندگان [English]

  • Mandana Dilamian 2
  • Amir Houshang Hekmat 3
2 Department of Textile Engineering, Faculty of engineering, Guilan University, Guilan, Iran
3 Department of Textile Engineering, Faculty of engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper reports the preparation and characterization of functional core-shell composite nanofibers obtained by coaxial electrospinning of polyurethane (PU) as the core and chitosan or poly (ethylene oxide) (PEO) as the shell. Scanning electron microscopy (SEM) micrographs confirmed the formation of core-shell nanofibers. The functional groups of the polymers were identified by Fourier transform infrared (FT-IR) spectra. The crystalline structure and thermal behavior of the core-shell nanofibers were detected by X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC), respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core-shell
  • Electrospining
  • Nanofiber
  • Polyurethane
  • Chitosan