اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای نساجی- پردیس دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه یزد

3 دانشگاه یزد

چکیده

درک شکل هندسی سطح مقطع نخ و پارچه برای تولید پارچه هایی با عملکرد مناسب ضروری است. تغییرات موقعیت پل تار (در جهت عمودی و افقی) روی خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه اثر می گذارد و سطح مقطع پارچه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، 9نمونه پارچه تافته پلی استر- ویسکوز در موقعیت های مختلف پل تار تولید شد و شکل سطح مقطع نخ ها و خواص فیزیکی و مکانیکی آن ها از قبیل استحکام کششی، استحکام برشی، استحکام خمشی، استحکام چروک پذیری و نیز مقدار نفوذ پذیری آب و نفوذپذیری هوا
در آن ها بررسی شد. مشاهدات نشان داد، با بالارفتن پل تار نسبت به موقعیت صفر (موقعیت نرمال پل تار در ماشین بافندگی،) پارچه سفت تر و محکم تر می شود. همچنین، در تراکم پودی زیاد، شکل سطح مقطع نخ های تار فشرده تر می شود. استحکام های کششی، برشی و خمشی در جهت تار افزایش می یابد و از طرفی شفافیت و نفوذ پذیری آب و نفوذپذیری هوا کاهش می یابد. با عقب رفتن پل تار پارچه سفت تر می شود. شکل سطح مقطع نخ های تار از حالت دایره ای به بیضی، بیضی پهن و بیضی لاغر تغییر می کند. شکل سطح مقطع
نخ های پود نیز از حالت دایره ای به بیضی تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات