مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 هیئت علمی دانشگاه گیلان

3 هیئت علمی/دانشگاه گیلان

چکیده

الکتروریسی فرآیندی ساده و ارزان، برای تولید نانوالیاف پیوسته با قطرهایی در محدوده زیر میکرون تا مقیاس نانومتر، به کمک جت باردار شده از محلول پلیمری است. در گذشته، بیشتر آزمونهای الکتروریسی با استفاده از یک سوزن انجام می‌شد که از نظر سرعت تولید، حتی در مقیاس آزمایشگاهی پژوهشگران را دچار چالش می‌کرده است. کاربردهای گسترده این روش منحصر به فرد، لزوم توسعه روشهای الکتروریسی با سرعت تولید صنعتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. سامانه الکتروریسی بدون‌سوزن، قابلیت تولید نانوالیاف را در مقیاس صنعتی با سرعت تولید قابل قبول دارد و امکان ساخت ساختارهای نانولیفی را با خواص قابل قبول فیزیکی و مکانیکی فراهم میسازد. رشت هساز در الکتروریسی بدو نسوزن، نقش اساسی در تولید نانوالیاف دارد و پارامترهایی نظیر شکل، اندازه و سرعت چرخش به عنوان پارامترهای عملیاتی امکان کنترل خواص نانوالیاف را فراهم می‌کند. در مقاله حاضر تلاش بر این است، انواع رشته‌سازها در الکتروریسی بدون‌سوزن معرفی شوند. همچنین، اثر رشته‌ساز بر فرایند الکتروریسی، کیفیت الیاف و بازده بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات