طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندس نساجی، دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

در عصر حاضر، هنر طراحی لباس و مد به دلیل کاربردهای بسیار آن در ابعاد مختلف زندگی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت پوشاک و افزایش خریدهای اینترنتی نیاز به سامانه‌های کمک‌طراحی پوشاک بیشتر شده است. برای سرعت بخشیدن و قدرت پاسخگویی به تقاضای بازار در واحد طراحی، نرم‌افزارهای تخصصی برای الگوسازی و اندازه‎‎بندی به‌کار گرفته می‌شود. در این مقاله، سامانه کمک‌طراحی لباس با به‌کارگیری روش الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای توسعه داده شده است. ابتدا اجزای لباس شامل یقه، آستین، دامن، دکمه، جیب و کمربند که در هر یک از عدد 1 تا 100  شماره‌گذاری شده‌اند، جداگانه طراحی شده است. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای، طرح‌های لباس جدید ایجاد شده است، فضای نمونه‌ای طرح‌های لباس شامل 100 طرح است، تعدادی از طرح‌های لباس ایجاد شده توسط کاربر و سایر طرح‌های لباس به کمک روابط شباهت با در نظر گرفتن اشتراک‌ها و اختلاف‌های بین طرح‌های لباس ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد، مقدار رضایت از این سامانه زیاد بوده و می‌تواند باعث تسهیل امر طراحی و ارتقای سطح آن و کمک به طراحان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات