بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه شهرکرد/شهرکرد،دانشگاه شهرکرد،دانشکده فرش،صندوق پستی88617 -56811

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی 4413 -15874

3 تهران،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی مکانیک،صندوق پستی 16846-13114

چکیده

مواد کامپوزیتی با وجود مزیت های زیاد، مشکلاتی نیز در مقایسه با فلزات دارند. برای حل این مشکلات، تولید پارچه های تقویت کننده دارای خواص مکانیکی مشخص به صورت خالص و مرکب از نخ های مختلف همچون بازالت و نایلون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق برای بهبود آسیب پذیری کامپوزیت ها در برابر ضربه، پارچه های خالص و مرکب از جنس بازالت و نایلون تولید گردید. در پارچه های تولید شده درصد الیاف بازالت و نایلون با درصدهای مختلف بر روی یک ماشین بافندگی رپیری در هر دو راستای تار و پود مشابه نیز، تغییر کرده است. پس از آماده سازی پارچه های بافته شده، رفتار آنها در برابر کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگر چه استحکام نمونه های مرکب از نمونه های خالص کمتر می باشد، اما نحوه شکست در نمونه های مرکب به صورت پله ای صورت گرفته است. بنابراین استفاده از این پارچه ها می تواند از متلاشی شدن سریع و ناگهانی کامپوزیت ها جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها