مطالعه امکان تولید نخ چند رشته ای پلی استر یکسره با استحکام زیاد با استفاده از بهینه سازی متغیرهای فرآیند کشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران،پژوهشگاه صنایع رنگ ایران،گروه رنگ و محیط زیست،صندوق پستی654-16765

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413-15874

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد/ یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، صندوق پستی 89195-741

چکیده

در این پژوهش تاثیر برخی از عوامل فرآیند کشش مانند نسبت کشش، تعداد دور پیچش نخ حول غلتک گادت و دمای عملیات حرارتی بر خواص فیزیکی نخ پلی استر یکسره مورد مطالعه قرار گرفته است. دو روش عملیات حرارتی همزمان با کشش یعنی اعمال حرارت بین غلتک تغذیه و کشش و عملیات حرارتی در انتهای کشش یعنی اعمال حرارت روی غلتک کشش با استفاده از یک دستگاه کشش صنعتی، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت کشش، استحکام و مدول اولیه افزایش یافته و میزان این افزایش شدیدا به نحوه عملیات حرارتی و نسبت کشش بستگی دارد. از میان دو روش عملیات حرارتی اعمال شده، روش عملیات حرارتی در انتهای کشش نتایج مطلوب تری را در خواص فیزیکی مانند استحکام، مدول اولیه، کار تا حد پارگی و جمع شدگی نسبت به عملیات حرارتی همزمان با کشش ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها