بررسی تأثیر سیستم های مختلف تولید بر بهره وری در خط تولید پیراهن کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

2 شرکت مشاوره ای نو اندیشان صنعت پوشاک، تهران، ایران

چکیده

استفاده از سیستم های مختلف تولید در کارخانجات پوشاک، تأثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری تولید خواهد داشت. به منظور بررسی این موضوع در پژوهش حاضر، خط تولید پیراهن کلاسیک یک واحد تولیدی با دو سیستم مختلف پیش رونده دسته ای (PBS) و خط مستقم، بالانس شد. سپس بهره وری ماشین آلات (MP) و بهره وری نیروی انسانی (LP) واحد تولیدی یاد شده برای هر دو حالت PBS و SLS محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که با اعمال سیستم خط مستقیم (SLS)، بهروه وری ماشین آلات و نیروی انسانی واحد تولیدی در خط تولید پیراهن افزایش می یابد که در نتجه آن، تعداد ماشین ها و نیروی انسانی مورد استفاده کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها