استخراج پارامتر های پارچه از تصویر شبیه سازی شده با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 741-89195

چکیده

تشخیص صحیح طرح رنگ و بافت در پارچه با نخ های رنگی از مهم ترین نیازهای طراحان و تولید کنندگان پارچه است. این مهم، امری زمان بر است و نیاز به دقت زیادی دارد. در این راستا، پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می تواند روش مفیدی را برای دستیابی به این هدف ارائه دهد. در این پژوهش، با کاربرد روشی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک، پارامترهای طرح رنگ، تعداد تکرار آن و طرح بافت به طور هم زمان از تصاویر پارچه های رنگی شبیه سازی شده با رایانه، استخراج شده است. این الگوریتم روی 30 تصویر شبیه سازی شده پارچه با طرح های بافت، الگوهای رنگی و اندازه های متفاوت اجرا شده است. نتایج نشان می دهد، در همه تصاویر ارائه شده به جز تصاویر معیوب، مقدار برازندگی %100 به دست آمده است. الگوریتم ارائه شده قابلیت تشخیص طرح رنگ صحیح، حتی با وجود ایراد را تا سه نخ در تصویر شبیه سازی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات