مروری بر اصلاح سطحی الیاف پشم به کمک فناوری پلاسما و اثر آن بر خواص رنگرزی این لیف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده

استفاده از فناوری پلاسما به عنوان روشی سریع و دوست دار محیط زیست برای اصلاح خواص کالاهای نساجی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش های متنوعی درباره اصلاح پشم به عنوان یکی از پرمصرف ترین الیاف نساجی با عملیات پلاسما انجام شده است. در این مقاله، مقالات منتشر شده در زمینه اثرهای عملیات پلاسما روی خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف پشم شامل شکل شناسی سطحی، استحکام، گروه های فعال شیمیایی سطحی و جذب آب مویینگی بررسی شد. از آنجا که عملیات پلاسما می تواند در سطح الیاف پشم حکاکی انجام داده و با افزایش آبدوستی، اثر مستقیم بر رنگرزی الیاف داشته باشد، پژوهش های مختلف انجام شده درباره اثر استفاده از پلاسمای گازهای متفاوت بر رنگرزی الیاف پشم به وسیله رنگزاهای مختلف مصنوعی و طبیعی بررسی و تحلیل شده است. به طور کلی استفاده از عملیات پلاسما با گازهایی مانند اکسی ژن، نیتروژن و آرگون پیش از رنگرزی، سبب بهبود رمق کشی رنگزاهای آنیونی با الیاف پشم شده و در مواردی خواص ثبات رنگی کالای اصلاح شده در مقایسه با کالای اصلاح نشده بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات