تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ ایران

4 عضو هیات علمی

5 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

استفاده از رنگ دانههای فسفرسانی برای مصارفی مانند پوشاک حفاظتی و ایجاد طرح های راهنما همواره مورد توجه است. در گذشته استفاده از این رنگ دانهها در منسوجات به شکل رنگرزی و چاپ انجام می شد که دارای معایبی از قبیل تولید پساب زیاد و نامحلول در آب و مدت زمان طولانی فرایند بود. تولید الیاف مصنوعی شب تاب هنگام مذاب ریسی می تواند این معایب را برطرف کند. در این پژوهش، برای تولید الیاف       پلی پروپیلن شب تاب، مقادیر مختلف رنگ دانه فسفرسانی پیش از فرایند مذاب ریسی به مواد اولیه افزوده شد. سپس، الیاف نوریس تولید شد و برای رسیدن به آرایش یافتگی کامل زنجیر های مولکولی در عملیات کشش قرار گرفت. دو روش افزودن رنگ دانه فسفرسانی شامل ( )1اختلاط مستقیم گرانول و رنگ دانه فسفرسانی و ( )2تهیه مستربچ و اختلاط آن با گرانول بررسی شد. آزمون های طیف نورسنجی، نورسنجی (ارزیابی زمان پس تابش) و کششی (اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا پارگی) روی نمونه ها انجام شد. با توجه به نتایج ملاحظه شد، با افزایش درصد رنگ دانه فسفرسانی در بستر الیاف پلی پروپیلن تا %10رنگزای فسفرسانی باعث افزایش مقدار پس تابش و خلوص رنگ نمونه ها شده است. همچنین، خواص مکانیکی این الیاف کاهش یافته است. اما، انتخاب مقدار بهینه رنگ دانه فسفرسانی و اعمال کشش به الیاف نوریس، باعث افزایش مقدار بازتاب و روشنایی در الیاف کشیده شده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات