طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

عملکرد اصلی لباس کار تأمین راحتی، محافظت از بدن در برابر صدمه ها و خطرهای محیطی، پاسخگویی به نیازمندی های فنی کار و در عین حال تأمین راحتی پوشنده است. طراحی لباس کار متناسب با نیازمندی ها و ویژگی های شغلی مسئله مهمی است که تاکنون درکشور ما به طور کافی به آن پرداخته نشده است. این کار مستلزم توجه به مباحث کارایی و نیز زیبایی شناختی است. در این مقاله، به منظور طراحی و تولید لباس کار مناسب برای بانوان شاغل در کارخانه های پوشاک، عمده مشکلات آن ها با لباس حین کار بررسی شد. سپس، طرح لباس کار براساس نیازمندی های فنی و زیبایی شناختی پیشنهاد شد. پس از انتخاب پارچه مناسب براساس بررسی بازار و انجام آزمون ها ی لازم، ست لباس کار تولید و توسط تعدادی از کارگران ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی نشانگر رضایت مندی زیاد کارگران از لباس کار تولید شده به علت رفع مشکلات اصلی موجود توسط آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات