استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

3 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، به وسیله ماشین قیطان بافی، ساختارهای قیطانی و رشته پیچی شده با الیاف شیشه روی قالب استوانه ای تولید شد. سپس، با استفاده از روش نفوذ در خلأ، نمونه های بافته شده به رزین پلی استر غیراشباع آغشته شد تا کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده حاصل شود. پس از انجام آزمون فشاری روی لوله ها و محاسبه نیروی شکست و انرژی شکست، مشاهده شد، خواص فشاری در نمونه های رشته پیچی شده در مقایسه با نمونه های قیطانی تولید شده با درصد حجمی یکسان بیشتر است که این مسئله به دلیل وجود تعداد لایه های بیشتر در ساختار رشته پیچی شده برای جبران ساختار مواج نخ ها در نمونه های قیطانی است. نتایج نشان داد، لوله های قیطانی که با تعداد لایه یکسان و درصد حجمی متفاوت نسبت به نمونه های رشته پیچی شده تولید شده اند، بیشترین نیروی شکست و انرژی شکست فشاری را دارند. علت این مسئله ضخامت بیشتر جداره لوله در نمونه قیطانی و در نتیجه رفتار با ثبات هنگام اعمال نیروی فشاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات