اثر پارامترهای هندسی کانال عبور نخ جت گیرشی بر ثبات و ساختار نقاط گیرش در نخ بافته شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی مهندسی،‌‌‌ گروه مهندسی نساجی

چکیده

فرایند درهم‌کردن نخ‌های رشته‌ای به وسیله جت هوا در سال‌های اخیر به دلیل هزینه تولید کمتر، کاربردهای متنوع محصول تولیدی و کارایی بهتر جت درهم‌کردن گسترش زیادی یافته است. به دلیل اهمیت فرایند درهم‌کردن، پژوهشگران بسیاری روی این روش کار کرده و نتایج زیادی به‌دست آمده است. در این فرایند به رشته‌های باز و موازی نخ یکسره تغییر شکل‌یافته یا شکل‌نیافته پیوستگی بین رشته‌های متناوب و موقت داده می‌شود. نوع جت، ابعاد، قطر مجرای ورود هوا‌، طول و قطر کانال عبور نخ  بر ساختار گیرش و ثبات نخ اثر دارد. در این پژوهش، طول و قطر کانال عبور نخ تغییر داده شد تا اثر این تغییرات بر ساختار و ثبات گیرش نخ تولیدی بررسی شود. بدین منظور 9 جت با سه طول 20، 30 و mm 40 و سه مقطع کانال عبور نخ 1.5×1.5، 2.25×2.25 و mm 3×3 طراحی و ساخته شد. نخ‌های تهیه شده از 9 جت ساخته شده از نظر ثبات و ساختار نقاط درهم‌رفته بررسی شدند. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان داد، در جت‌های با طول کوتاه و قطر کانال عبور نخ باریک، ثبات نقاط درهم‌رفته بیشتر شده و نقاط درهم رفته آنها شکل چندساختاری و باز نشو در اثر تنش‌های وارد شده دارند. هر چه طول بلندتر و کانال عبور نخ گشادتر شود، ثبات نقاط درهم‌رفته کاهش می یابد و ساختار نقاط درهم‌رفته شل‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات