بهینه‌سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینیم سولفات بر اساس آزمایش‌های تاگوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده

در این پژوهش، رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای موجود در گیاه روناس با استفاده از دندانه آلومینیم سولفات بررسی شده است. در این راستا برای دستیابی به روش مطلوب رنگرزی ابتدا از روش طراحی آزمایش تاگوچی و سپس از روش تک‌عاملی استفاده شد. پارامترهای دما، زمان، نسبت L:G، جنس و pH حمام و نوع مواد کمکی (تعاونی) مصرفی در رنگرزی الیاف پشم بررسی شد. در این آزمون‌ها معیار انتخاب شرایط بهینه رنگرزی دستیابی به قدرت رنگی زیاد، خواص ثباتی و یکنواختی مناسب بوده است که به طور چشمی و روش طیف‌ سنجی بررسی شدند. نتایج نشان داد، شرایط بهینه رنگرزی عبارت از دمای جوش، زمان ۲ ساعت، pH برابر ۵-۴‌، جنس حمام سفال و نسبت L:G معادل ۳۰:۱ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات