بررسی ظرفیت جذب انرژی در کامپوزیت های تقویت شده با پارچه های حلقوی پودی سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 - 8415

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 - 84156

چکیده

ظرفیت جذب انرژی در کاربردهای مهندسی مانند قطعات ضربه گیر، کلاه های ایمنی و نیز بسته بندی از اهمیت بسیاری برخوردار است.کامپوزیت های تهیه شده از منسوجات به دلیل ظرفیت زیاد انرژی و وزن کم توجه زیادی را به خود جلب کرد ه اند. در این پژوهش، قابلیت جذب انرژی کامپوزیت های ساخته شده از پارچه های حلقوی پودی سه بعدی شده، بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف، پارچه حلقوی پودی با ساختار و تراکم های سطحی متفاوت از نخ نایلون بافته شد. پارچه ها پس از عملیات شست وشو، با فرایند گرما شکل دهی با استفاده از قالب های ویژه سه بعدی شدند. پارچه های سه بعدی شده با رزین اپوکسی پوشش دهی شدند و برای تبدیل شدن به جاذب انرژی اید ه آل در بستر پلیمری از جنس اسفنج پلی وینیل کلرید(PVC ) قرار گرفتند. نمونه ها در آزمون های شبه ایستای کششی و فشاری و آزمون دینامیکی ضربه پاندولی قرار گرفتند.. نتایج حاصل نیز به کمک نرم افزار Mini-Tab تحلیل و نمونه بهینه مشخص شد.

کلیدواژه‌ها