بررسی تاثیر زخم پوش های نانولیفی بر روند بهبود زخم در مدل حیوانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده نساجی

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران،ایران

چکیده

پوست نخستین و مهم ترین عضو بدن انسان می باشد که از نفوذ عفونت به داخل بدن جلوگیری می نماید. زخم به هرنوع آسیب فیزیکی و شیمیایی به پوست اطلاق می شود. زخم پوش های نوین از نانوالیاف پلیمری(طبیعی و سنتزی)تولید می شوند که حاوی ترکیب هایی فعال برای بهبود زخم ها هستند. در تولید زخم پوش های نوین از ترکیب های زیست فعال (از قبیل مواد ضد میکروب، انواع داروها و ترکیب های ضد حساسیت) استفاده می شود که در بهبود زخم ها بسیار مفید می باشند. در این مرور تلفیقی، مطالبی درباره پوست، زخم، انواع زخم ها، زخم پوش، مراحل بهبود زخم، عوامل موثر در بهبود زخم و پژوهش های جدید در تولید زخم پوش های نانولیفی ارائه خواهد شد. همچنین نتایج آزمایش های بالینی برون تنی و درون تنی از روند بهبود انواع زخم ها با استفاده از زخم پوش های نانولیفی در مدل حیوانی به صورت مقایسه داده ها و ارائه تصاویر بررسی می شوند.
بدین منظور ابتدا موضوع مطالعه به طور کامل بررسی شد، سپس جستجو با ترکیبی از عبارات شاخص و عبارات متنی انجام گرفت. در نهایت تعدادی مقاله، کتاب علمی، پَتِنت ، کتاب راهنما و پایان نامه دانشگاهی انتخاب و مطالعه گردید و داده های به دست آمده تحلیل و دسته بندی و ویرایش شد. یافته های حاصل از بررسی مطالعات نشان می دهند که زخم پوش نانولیفی زیست فعال پلی کاپرولاکتون/پلی استایرن حاوی گیاه بابونه، در درمان و بهبود زخم در مدل حیوانی سریع ترین و موثرترین روند را ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها