(مقاله بخش صنعت) مـد سریع (Fashion Fast) ، راهکار توسعه صنعت پوشاک ایران

نویسنده

مدیر مطالعات راهبردی و توسعه و پژوهش شرکت پلی آکریل ایران/ شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی، یزد، ایران

چکیده

ظهور چین و سایر کشورهای آسیایی با کارگر ارزان، به انتقال گسترده صنعت کارگربر پوشاک به این کشورها منجر شد. صنایع پوشاک اروپا و آمریکا به تعداد زیادی از بین رفتند، اما در این میان گروه های بزرگی برپایه رویکرد تجاری مـد سریع توانستند تا با تولید در اروپا و کشورهای همجوار با پوشاک ارزان قیمت چین رقابت کنند. موفقیت مدل تجاری مـد سریع، نشان دهنده آن است که در هر شرایطی می توان به فعالیت ادامه داد و بی تردید کاربرد آن می تواند به افزایش توان رقابتی و رشد صنعت پوشاک کشور منجر شود.

کلیدواژه‌ها