عوامل موثر در خرید پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8415683111

چکیده

درک رفتار مصرف کننده و ارزیابی فرایند تصمیم گیری خرید توسط مشتری در جوامع مختلف با توجه به تفاوت های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر روند خرید پوشاک به کمک مشتری بررسی شده است. بدین منظور، پرسشنامه ای محتوی سؤالاتی درباره عوامل دخیل در خرید پوشاک تهیه شده است. به دنبال تکمیل پرسشنامه توسط فروشندگان و مشتریان در شهر اصفهان و بازار بزرگ تهران، نتایج حاصل تجزیه ـ تحلیل شد. عوامل مؤثر در انگیزش مشتری برای خرید پوشاک عبارت از کیفیت، قیمت، زیبایی، برند، طراحی، تخفیف و مواردی از این قبیل است. طبق نتایج به دست آمده، مهم ترین عامل اثرگذار بر خرید پوشاک رسمی مانند کت و شلوار، کیفیت آن است، در حالی که در انتخاب پوشاک غیررسمی مانند لباس شب، ظاهر آن در اولویت قرار گرفته است. درضمن، با استفاده از نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی برای افزایش فروش پوشاک تولید شده در داخل کشور و فرایند برند سازی و توسعه آن مطرح شده است. نام تجاری از مهم ترین جنبه های هرکسب وکار بزرگ، کوچک یا خرده فروشی به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات