سامانه ای خبره برای ارائه نسخه رنگرزی نخ فرش دست باف پشمی با استفاده از رنگزاهای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده فرش اردکان

2 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 741- 8919

چکیده

نتخاب بهترین نسخه رنگرزی از دغدغه های همیشگی رنگرزها در صنعت فرش دست باف و نساجی بوده است. هدف از این پژوهش، تهیه سامانه خبره نرم افزاری برای انتخاب مناسب ترین نسخه رنگرزی فرش دست باف پشمی با رنگزای طبیعی است. دانش این سامانه از منابع علمی و تجربی معتبر نظیر کتب مرجع، مقالات و افراد خبره رنگرز کسب شده است. پس از شکل گیری پایگاه دانش و بررسی نحوه عملکرد موتور استنتاج، سامانه خبره رنگرزی طبیعی )NDES ,system expert dyes natural( به شکل نرم افزاری هوشمند تهیه شده است. این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی net.#C در محیط نرم افزار Studio Visual و به روش شناسی گرافیکی X Direct & WPF طراحی شده است. پایگاه دانش این سامانه نیز با نرم افزار 2014 Server SQL تهیه و نیز برای ارتباط پایگاه داده با سامانه از فناوری LINQ استفاده شد. این سامانه، همانند فردی خبره رنگرز در نسخه ابتدایی در حوزه رنگرزی روی الیاف پشم در صنعت فرش دست باف مشاوره می دهد. از نتایج مهم این پژوهش، کمک به افراد کم تجربه در این صنعت، فرموله کردن دانش رنگرزی طبیعی، ارائه اطلاعات گسترده رنگزاهای طبیعی و نمایش نسخه رنگرزی به همراه خواص رنگی و ثباتی آنهاست.

کلیدواژه‌ها