مقدمه ای بر عمل آوری با پلاسما و کاربرد آن در اصلاح خواص سطحی الیاف پلی پروپیلن

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

عمل آوری با پلاسما روشی سریع و دوست دار محیط زیست برای اصلاح خواص سطحی مواد پلیمری از جمله انواع کالاهای نساجی است. در این مقاله ضمن معرفی پلاسما و عوامل مهم این فرایند، انواع پلاسما از جنبه های گوناگون بررسی شده است. روش ها و دستگاه های مختلف تولید پلاسما معرفی و مزایا و معایب آنها بررسی و مقایسه شد. درادامه، موارد کاربرد عمل آوری پلاسمای سرد روی کالاهای نساجی به اجمال بیان شده و به عنوان مطالعه موردی، پژوهش های انجام شده درباره اصلاح الیاف پلی پروپیلن به کمک فناوری پلاسما بحث و بررسی شده است. این عمل آوری می تواند سبب بهبود ترشوندگی، جذب آب و چسبندگی در الیاف پلی پروپیلن شود. همچنین، از پلاسما برای پیوندزدن مونومرهای مختلف، دارو و نانوذرات بر سطح الیاف پلی پروپیلن استفاده شده که در این پژوهش نتایج پژوهش های مزبورنیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات