نویسنده = زهرا صدرارحامی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح سطح الیاف پلی پروپیلن با استفاده از تابش پرتوهای ریزموج و فرابنفش

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 217-222

الهام سادات جمدی؛ اکبر خدامی؛ زهرا صدرارحامی