نویسنده = دکتر محمدصالح احمدی
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه


2. طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


4. اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی


5. استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی