دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-80 

مقاله مروری

معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر رفتار خزشی بلند ‌‌مدت ژئوتکستایل‌های پلی استر بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده

صفحه 59-69

حسن مشروطه؛ اسفندیار اختیاری؛ سعید فتاحی؛ سید مصطفی احمدی؛ میترا بخشی؛ زهرا دهقان بنادکی