نمایه نویسندگان

آ

 • آب نیکی، میلاد فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]
 • آجلی، سعید بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 51-64]
 • آقایی، حمید رضا بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 51-64]

ا

 • احمدی، شهروز شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 62-83]
 • احمدی، فرید ارائه مقیاس لذّت مشتری در نساجی و پوشاک با رویکرد کیفی و کمی [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 84-106]
 • احمدی، محمدصالح بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • اسمعیلی سلمی، رضا فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]
 • اشجاران، علی تکمیل ضد باکتریایی پارچه کول‌مکس به عنوان لایه پایه‌ای منسوجات ورزشی و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 76-87]
 • افراشته، سیاوش مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • امامی قره حاجلو، مهدی مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • انکاری، مهداد بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تامین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 18-34]

پ

 • پورباقر، معصومه بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تامین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 18-34]

ت

 • توانا، رضا اثر وزن شیطانک روی تاب، تناسیتی، موئینگی، نپ و نقاط نازک و کلفت نخ های مخلوط پلی استر و پنبه ای [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 40-50]

ج

 • جامی، سحر طراحی الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی (رویکرد کیفی تئوری داده بنیاد) [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 17-31]
 • جعفریان دهکردی، امیر حسن پارامترهای موثر بر برش پارچه با لیزر [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]
 • جهانبازی، زهرا رنگرزی پارچه ابریشمی با رنگدانه های آنتوسیانین استخراج شده در حلال های مختلف از رنگزای کلاله چای ترش [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 27-39]

ح

 • حاتمی نسب، سید حسن اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 32-54]
 • حاتمی نسب، سیدحسن شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 62-83]
 • حاجیلاری، مهرداد بررسی رنگپذیری و ایزوترم جذب الیاف جوت پوشش داده شده با نانو نقره و متیل‌متا‌آکریلات با رنگزای متال کمپلکس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • حاجی هاشمی، عقیل مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • حبیبی، تیام مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • حبیبی، رهام مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • حمدی، کریم شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 35-61]

خ

 • خواجوی، رامین مروری بر کاربرد مواد هوشمند در منسوجات [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 107-135]

د

 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 35-61]

ذ

 • ذوالریاستین، علی اکبر بررسی رنگپذیری و ایزوترم جذب الیاف جوت پوشش داده شده با نانو نقره و متیل‌متا‌آکریلات با رنگزای متال کمپلکس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • ذوقی، مریم پارامترهای موثر بر برش پارچه با لیزر [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 65-78]

ر

 • رحمانی، زهرا فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]
 • رحیم نژاد، حامده بررسی خواص ضدباکتری و خواص جذبی ماسک‌های یکبار مصرف بر پایه استفاده از هیدروکسی آپاتیت [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 26-40]
 • رحیم نژاد، ساجده بررسی خواص ضدباکتری و خواص جذبی ماسک‌های یکبار مصرف بر پایه استفاده از هیدروکسی آپاتیت [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 26-40]
 • رضایی بهبهانی، پریوش فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]
 • رفیع زاده زعیم، نیلوفر مروری بر کاربرد مواد هوشمند در منسوجات [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 107-135]

ز

 • زارع مهرجردی، ابوالفضل بررسی خواص ضدباکتری و خواص جذبی ماسک‌های یکبار مصرف بر پایه استفاده از هیدروکسی آپاتیت [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 26-40]

س

 • سجادی، سید ماهسون طراحی مانتو مجلسی بانوان با الهام از رنگ و تزئینات نگاره های کمال الدین بهزاد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 74-92]

ش

 • شاهرخی، نقیسه طراحی مانتو مجلسی بانوان با الهام از رنگ و تزئینات نگاره های کمال الدین بهزاد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 74-92]
 • شاهمرادی قهه، فاطمه رنگرزی پارچه ابریشمی با رنگدانه های آنتوسیانین استخراج شده در حلال های مختلف از رنگزای کلاله چای ترش [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 27-39]
 • شرج‌شریفی، آزیتا ارائه مقیاس لذّت مشتری در نساجی و پوشاک با رویکرد کیفی و کمی [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 84-106]
 • شریفی فرد، ایمان حذف رنگ راکتیو قرمز 198 توسط بایو-کامپوزیت کربن فعال پوست هسته زردآلو اصلاح شده: سینتیک، تعادل و ترمودینامیک [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 1-17]
 • شریفی فرد، حکیمه حذف رنگ راکتیو قرمز 198 توسط بایو-کامپوزیت کربن فعال پوست هسته زردآلو اصلاح شده: سینتیک، تعادل و ترمودینامیک [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 1-17]
 • شیرکوند هداوند، بهزاد فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]

ص

 • صالحی، میلاد بررسی رنگپذیری و ایزوترم جذب الیاف جوت پوشش داده شده با نانو نقره و متیل‌متا‌آکریلات با رنگزای متال کمپلکس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • صلواتی، شهرام طراحی الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی (رویکرد کیفی تئوری داده بنیاد) [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 17-31]
 • صیدایی گل سفیدی، سید امین شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 55-73]

ط

 • طباطبائی هنزائی، سید محمود تاثیر فنآوری های نوین در کیفیت خدمات فرش دستباف با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: فرش دستباف کاشان) [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • طباطبایی نسب، زهره اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 32-54]
 • طهرانی، مجید رنگرزی پارچه ابریشمی با رنگدانه های آنتوسیانین استخراج شده در حلال های مختلف از رنگزای کلاله چای ترش [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 27-39]

ع

 • عرشی، علی اثر وزن شیطانک روی تاب، تناسیتی، موئینگی، نپ و نقاط نازک و کلفت نخ های مخلوط پلی استر و پنبه ای [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 40-50]
 • عسگری، محمد هادی استفاده از الگوریتم فراابتکاری در بهینه سازی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان: مطالعه موردی در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 41-62]

ف

 • فاضلی ویسری، الهام استفاده از الگوریتم فراابتکاری در بهینه سازی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان: مطالعه موردی در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 41-62]
 • فاضلی ویسری، مهران استفاده از الگوریتم فراابتکاری در بهینه سازی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان: مطالعه موردی در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 41-62]
 • فتحی، محمد رضا شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 55-73]
 • فرهادی، فرهاد شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 55-73]

ق

 • قادری، علیرضا بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]

ک

 • کبیری، فرانک بررسی تأثیر نانو ذرات بر خواص خود تمیز شوندگی و سایشی در نمد پشمی (نمونه موردی: تیتانیوم دی اکسید، سریم دی اکسید و منیزیم اکسید) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 14-25]
 • کشکی، مونا شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 35-61]
 • کمالی دولت آبادی، مهدی بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 51-64]

م

 • محقق، پروانه بررسی تأثیر نانو ذرات بر خواص خود تمیز شوندگی و سایشی در نمد پشمی (نمونه موردی: تیتانیوم دی اکسید، سریم دی اکسید و منیزیم اکسید) [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 14-25]
 • محمد یوسفی وردنجانی، فاطمه شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 55-73]
 • مستحفظیان، علیرضا بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • منصوری قراء، آرزو مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]
 • مهرابی، احمد بررسی اقتصادی تولید نخ پلی استر تکسچره اینترلیس (ITY) جایگزین واردات آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 63-75]
 • موسوی زاده، سید مجتبی اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 32-54]

ن

 • نایب زاده، شهناز اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 32-54]
 • نایب زاده، شهناز شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 35-61]
 • نایب زاده، شهناز شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 62-83]
 • نسیمی، محمد علی طراحی الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی (رویکرد کیفی تئوری داده بنیاد) [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 17-31]
 • نسیمی، محمد علی ارائه مقیاس لذّت مشتری در نساجی و پوشاک با رویکرد کیفی و کمی [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 84-106]
 • نیکورای، ساغر تکمیل ضد باکتریایی پارچه کول‌مکس به عنوان لایه پایه‌ای منسوجات ورزشی و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی آن [دوره 12، شماره 2، 1402، صفحه 76-87]

و

 • ورسه ای، مهدی بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 51-64]
 • ولی پور، پیمان بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تامین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 18-34]
 • ولی پور، پیمان مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران [دوره 12، شماره 3، 1402، صفحه 93-125]

ی

 • یزدانشناس، محمد اسماعیل بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 51-64]
 • یعقوبی، کاملیا مروری بر کاربرد مواد هوشمند در منسوجات [دوره 12، شماره 4، 1402، صفحه 107-135]