موضوعات = مباحث تصمیم گیری آماری و ریاضی هنر در پوشاک
طراحی مانتو مجلسی بانوان با الهام از رنگ و تزئینات نگاره های کمال الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

سید ماهسون سجادی؛ نقیسه شاهرخی


شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-29

وحید محمدی؛ احسان اکرامی؛ حامد محمدی؛ مریم مرادحسینی