موضوعات = تکنیک های آماری در نساجی
کاربرد روش رویه پاسخ و المان محدود در بهینه سازی کاسه‌انداختن پارچه در ماشین استنتر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-90

فاطمه توانگرریزی؛ رامین عبقری؛ محمد میرجلیلی؛ حمیدرضا امیری


مروری بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 13-22

راضیه جعفری


شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده