موضوعات = پردازش تصویر در نساجی
تعداد مقالات: 8
2. مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


3. مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


4. پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-28

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


5. اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور


7. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


8. استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی