موضوعات = علوم و فناوری رنگ در نساجی
جداسازی رنگ از پساب های نساجی با به کارگیری حلال آلی و سطح فعال ها

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 18-40

علی اکبر ذوالریاستین؛ نیلوفر نصرتی


نوراکسایش پساب رنگینه‌های پراکنده با ساختارهای مختلف به کمک فرایند UV/H2O2

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 167-173

نفیسه هدایتی؛ حمیده نجفی؛ محمد خواجه مهریزی؛ سید منصور بیدکی