کلیدواژه‌ها = توسعه صادرات
تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 87-101

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح