کلیدواژه‌ها = صنعت پوشاک
بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر آگاهی مصرف‌کننده از کیفیت برند پوشاک (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

فریده قربانی کلاکی؛ مسعود کشه فراهانی


شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-73

فرهاد فرهادی؛ محمد رضا فتحی؛ سید امین صیدایی گل سفیدی؛ فاطمه محمد یوسفی وردنجانی


نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی