کلیدواژه‌ها = منسوج هوشمند
طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 31-36

علی اکبر مراتی؛ حسن حقیرزواره؛ زهرا خرم طوسی؛ خسرو معدنی پور


زاویه بازیابی چروک در پارچه حلقوی‌پودی تولید شده از نخ پوشش یافته با پلیمر حافظه شکلی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-12

ابراهیم ابراهیمی منش؛ سعید آجلی؛ محمد ذره بینی