کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
مطالعه تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج بدون بافت متعامد سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

حمید رضا آقایی؛ مهدی ورسه ای؛ سعید آجلی؛ مهدی کمالی دولت آبادی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی