کلیدواژه‌ها = الگوریتم K-means
تعداد مقالات: 2
1. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


2. استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی