کلیدواژه‌ها = مد
مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 93-125

سیاوش افراشته؛ آرزو منصوری قراء؛ مهدی امامی قره حاجلو؛ پیمان ولی پور؛ رهام حبیبی؛ عقیل حاجی هاشمی؛ تیام حبیبی


مسائل طراحی در حوزه پوشاک کارکردی هوشمند

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-37

اعظم نعمتی