نویسنده = امیررضا کنجکاو منفرد
تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-78

محمد صالح محمودی پندری؛ امیررضا کنجکاو منفرد


بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان