نویسنده = سیدحسن حاتمی نسب
خوشه‌بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مطالعه‌ موردی صنعت نساجی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 92-108

سیدحسن حاتمی نسب؛ گلسا صالحی فیروزآبادی


شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 62-83

شهروز احمدی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 32-54

سید مجتبی موسوی زاده؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب؛ زهره طباطبایی نسب


بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب