نویسنده = افسانه ولی پوری
ارزیابی کارایی ترایبوالکتریک منسوجات پوشیدنی در تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 51-57

فرزانه کریم‌دهنوی؛ افسانه ولی پوری؛ عفیفه کریمیان


بررسی اثر ضد باکتری زخم پوش عمل آوری شده با عصاره حنا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-23

احمد صفامهر؛ لاله قاسمی مبارکه؛ پوراندخت گلکار؛ افسانه ولی پوری


تولید میکرو صفحه های پلیمری با سامانه ریسندگی الکترو مرکزگریزی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-45

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ راضیه فرهادی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی


عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان