نویسنده = دهقان، ملیحه
مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان