نویسنده = فاطمه داداشیان
مروری بر روشهای استخراج کراتین از الیاف و کاربردهای آن در منسوجات پزشکی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-19

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان؛ عاطفه سلوک؛ سوگل کیان ارثی


اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-48

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان